Pemulung yang mujur Pemulung yang mujur | Ada sebuah kerajaan kecil yang diperintahkan oleh seorang yang raja yang arif dan berwibawa. Seluruh rakyat hidup dengan tenang dan damai. Suatu hari kerajaan digemparkan sebuah pengumuman menarik. Pengumuman itu ditulis dengan huruf besar...